Samsung SideSync 4.7.5.203

Samsung SideSync 4.7.5.203

Samsung Electronics Co., Ltd. – 46,2MB – Shareware – Android iPhone Windows
Samsung SideSync cho phép bạn chia sẻ màn hình và dữ liệu giữa các thiết bị Galaxy và máy tính của bạn, thực hiện cuộc gọi điện thoại và trả lời các tin nhắn trên máy tính của bạn. Nó cho phép bạn xem màn hình điện thoại thông minh Galaxy của bạn trên máy tính PC ATIV, đánh máy dễ dàng và liền mạch các tập tin chuyển giao.

Tổng quan

Samsung SideSync là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Samsung Electronics Co., Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.791 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Samsung SideSync là 4.7.5.203, phát hành vào ngày 21/11/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/04/2014.

Samsung SideSync đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iPhone/Windows. Tải về tập tin có kích thước 46,2MB.

Samsung SideSync Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Samsung SideSync!

Cài đặt

người sử dụng 1.791 UpdateStar có Samsung SideSync cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Samsung Electronics Co., Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản